University of Wroclaw

27th Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

You are here: Home > History > XIV Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

XIV Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

20-24 April 2009
Szklarska Poręba

The organizing committee:

  • Janusz Czelakowski, Opole University
  • Tomasz Połacik, University of Silesia
  • Marcin Selinger, Wrocław University
Program

Monday, 20 April 2009


14:00 Registration

Tuesday, 21 April 2009


8:55 - Opening of the Conference
Morning session

9:00 - Marek Nowak, Teoria aktów mowy (1).
10:00 - Jan Woleński, Pragmatyka w teorii modeli.

10:40 - Przerwa

11:00 - Wojciech Suchoń, Mówi skacząc po górach, przeskakując poziomy.
11:50 - Jerzy Pogonowski, Sen Motyla. Uwagi o starożytnej logice chińskiej.
12:30 - Elżbieta Magner, Koniunkcja w ekstensjonalnej logice, a spójnik międzyzdaniowy „i” w języku naturalnym.

Afternoon session

15:00 - Lidia Tendera, Zagadnienia teorii złożoności obliczeniowej (1).
15:50 - Izabela Bondecka-Krzykowska, O związkach informatyki z matematyką.

16:30 - Coffee Break

17:00 - Janusz Czelakowski, Zermelo, a twierdzenia o punkcie stałym.
17:40 - Joanna Grygiel, O pewnej charakteryzacji krat dystrybutywnych.
18:20 - Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak, Nowe aksjomatyzacje najsłabszej regularnej modalnej logiki definiującej dyskusyjną logikę Jaśkowskiego D2.

Wednesday, 22 April 2009

.

Morning session

9:00 – Marek Nowak, Teoria aktów mowy (2).
9:50 – Rafał Urbaniak, Zasady abstrakcji a istnienie.

10:30 - Coffee Break

11:00 – Lidia Tendera, Zagadnienia teorii złożoności obliczeniowej (2).
11:50 - Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz, Some remarks on the Lambek-Grishin Calculus.
12:20 - Wojciech Dzik, Reguły dopuszczalne i algebry Lindenbauma-Tarskiego.

Free afternoon

Thursday, 23 April 2009Morning session

9:00 – Tomasz Skura, On Refutation Theories.
9:30 - Robert Sochacki, Aksjomaty odrzucone dla czysto implikacyjnych wielowartościowych logik Łukaszewicza w wersji inwariantnej
10:00 - Edward Bryniarski, Jacek Waldmajer, Urszula Wybraniec-Skardowska, O logice epistemicznej dla adekwatności reprezentacji wiedzy.

10:30 - Coffe Break

11:00 – Marek Nowak, Teoria aktów mowy (3).
11:45 – Marcin Selinger, Ogólna forma argumentu.
12:20 - Dominik Kowalski, Pragmatyczne interpretacje modyfikatorów.

Afternoon session

15:00 – Tomasz Połacik, Podmodele modeli Kripkego.
15:40 - Zofia Kostrzycka, O niezupełnych w sensie Kripkego rozszerzeniach logiki KTB.
16:10 - Anna Bień, Cykle w grafach równań.

16:40 – Coffee Break

17:00 - Piotr Błaszczyk, O punkcie, w którym Achilles dogania żółwia. Repryza.
17:40 – Jacek Hawranek, Paradoks stosu w ujęciu Tadeusza Kubińskiego.
18:20 - Marek Magdziak, Paradoks kłamcy – dwie propozycje rozwiązania.

Friday, 24 April 20099:00 – Piotr Błaszczyk, Euklides i Arystoteles o kontinuum (30 min.)
9:30 – Eugeniusz Wojciechowski, Identyczność w ontologii elementarnej.
10 00 - Elżbieta Magner, Koniunkcja w ekstensjonalnej logice, a spójnik międzyzdaniowy „i” w języku naturalnym.

10:30 - Coffee Break

11:00 – Grażyna Solecka, Definicje perswazyjne.
11:30 – Michał Tyburski, Formalizacja rozumowania przyczynowo-skutkowego w logice.
12:10 – Krzysztof Wieczorek, Skąd się biorą błędy w rozumowaniach? Teoria modeli mentalnych.

12:50 – Closing of the Conference