University of Wroclaw

27th Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

You are here: Home > History > XIII Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

XIII Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

5-9 May 2008
Szklarska Poręba

The organizing committee:

Janusz Czelakowski, Opole University
Tomasz Połacik, University of Silesia
Jan Zygmunt, Wrocław University 

 

Program

Monday, 5 May 2008

14:00 Registration - „Radość” at Szklarska Poręba, Muzealna st. 2/5.

Tuesday, 6 May 2008

8:55 – Opening of the Conference
Morning session
(E) - Speech in English.
(P) - Speech in Polish
9:00 – Jerzy Perzanowski (P), Melioracja ontologiczna. I.
10:30 - Coffee Break
11:00 – Piotr Błaszczyk (P), Fenomenologia tekstu.
11:45 – Magdalena Górna (P), Rekonstrukcja logiczna jako narzędzie metodologii humanistyki. Możliwe zastosowania na przykładzie prac Jerzego Kmity.
12:25 – Piotr Leśniewski (E), Context-sensitive dialogue systems.


Afternoon session
15:00 – Marek Magdziak (P), Obiekty i sytuacje — logiczna analiza pewnych kwestii metodologicznych..
15:50 – Dominik Kowalski (P), Metody logiki praktycznej.
16:30 – Coffee Break
17:00 – Michał Sochański (P), Relacje twierdzenia Gödela do logik parakonsystentnych (w świetle programu Grahama Priesta).
17:40 – Roman Tuziak (P), Odcienie parakonsystencji.
18:20 – Tomasz Furmanowski (P), O własności Bernsteina.

Wednesday, 7 May 2008

Morning session
9:00 – Jerzy Perzanowski (P), Melioracja ontologiczna. II.
10:30 - Coffee Break
11:00 – Adam Kolany (E), BREAKUP algorithm in the general setting.
11:40 – Zofia Kostrzycka (E), On non-compact logics in NEXT (T2).
12:20 -Łukasz Lipski (P), Narzędzia logiki nieformalnej a notacja dowodu matematycznego (Informal logic and its appliances in proof notation).

Free Afternoon

Thursday, 8 May 2008

Morning session
9:00 – Matthias Baaz (E), Towards a Proof Theory of Analogical Reasoning.
9:45 – Tomasz Połacik (E), Representing Kripke models in classical structures.
10:30 - Coffee Break
11:00 – Wojciech Dzik (E), Non-Fregean Logics and Substructural Logics.
11:45 – Adam Trybus (E), Merotopological theories of space.
12:20 – Sławomir Sikora (P), Anviks.iki — najstarsza logika kultury hinduskiej.
Afternoon session
15:00 – Ryszard Wójcicki i Jacek Malinowski (P), Projekt ‘Forum Studia Philosophica’.
15:40 – Piotr Błaszczyk (P), O punkcie, w którym Achilles dogania żółwia.
16:30 – Coffee Break
17:00 – Victoria Kamasa (P), Gimnastyka liturgiczna. Komunikowanie pozawerbalne w liturgii mszalnej w perspektywie goffmanowskiej.
17:40 – Michał Tyburski (P), Cyrkumskrypcja. Formalizacja rozumowania niemonotonicznego.

Friday, 9 May 2008

Morning session
9:00 – Jerzy Pogonowski (P), Reguła rezolucji i tablice semantyczne w ‘Symbolic Logic’ Lewisa Carolla (Lewis Caroll’s Resolution and Tableau).
9:50 – Eugeniusz Wojciechowski (P), Równoważność, implikacja i implikacja odwrotna w definiowaniu (Equivalence, implication and reverse implication in defining).
10:30 - Coffee Break
11:00 – Krzysztof Szymanek (P), Jak ocenić argumenty z analogii.
11:40 – Janusz Czelakowski (E), Categoricity of set theory.
12:30 – Closing of the Conference