University of Wroclaw

27th Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

You are here: Home > History > XI Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

XI Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

Paradoxes

9-12 May 2006
Szklarska Poręba


The Organizing Committee:

  • Janusz Czelakowski, Opole University
  • Tomasz Połacik, University of Silesia
  • Jan Zygmunt, Wrocław University

 

 

 Program

Monday, 8 May 2006


14:00 Registration - „Radość” at Szklarska Poręba, Muzealna st. 2/5.

Tuesday, 9 May 2006


8:55 – Opening of the Conference
Morning session
9:00 – Jerzy Perzanowski, Logiki prawdy i fałszu (1).
9:45 – Piotr Łukowski, Próba klasyfikacji paradoksów.
10:30 – Coffee Break
10:50 – Zbigniew Tworak, Antynomie i brak kolistości.
11:35 – Irena Trzcieniecka–Schneider, Oksymorony i błędne koła w praktyce.
12:20 – Andrzej Biela, Prezentacja systemu dowodzenia twierdzeń.
Afternoon session
15:00 – Piotr Błaszczyk, Eudoxos versus Dedekind.
15:45 – Adam Olszewski, Teza Churcha i koncepcja pojęć Pavla Tichy’ego.
16:30 – Coffee Break
17:00 – Marek Lechniak, Paradoksy w logice epistemicznej.
17:30 – Tomasz Jarmużek, Paradoks Diodora Kronosa.
18:00 – Rafał Palczewski, Aporie antyrealizmu.
18:30 – Marcin Selinger, Antynomie a paradoksy.
20:00 – 21:00 – Wolna trybuna; czas na dyskusję o planach Studia Logica oraz o nauczaniu logiki, ponadto wystąpienia ad hoc.


Wednesday, 10 May 2006

Morning session
9:00 – Jerzy Perzanowski, Logiki prawdy i fałszu (2).
9:45 – Jan Woleński, O błędzie kategorialnym.
10:30 – Coffee Break
11:00 – Ryszard Wójcicki, Wartości logiczne, czyli o granicach użyteczności logiki.
11:45 – Bernard Jancewicz, Paradoks Einsteina, Podolskiego i Rosena.
Free Afternoon

Thursday, 11 May 2006


Morning session
9:00 – Jerzy Perzanowski, Logiki modalne o kłamcy (1).
9:45 – Jan Woleński, Czy hierarchia Tarskiego jest naturalna?
10:30 – Coffee Break
10:50 – Andrzej Biłat, Paradoks kłamcy po nie-tarskiańsku.
11:35 – Alfred Gawroński, Lingwistyczne aspekty paradoksu kłamcy.
12:20 – Krzysztof Szlachcic, Paradoksy zastosowania schematu modus tollens w popperowskiej metodologii nauk empirycznych.
Afternoon session
15:00 – Jacek Malinowski, Logika paradoksu Simpsona ( + komunikat o konferencji Trends IV).
15:45 – Piotr Łukowski, Problemy nieostrości i zmiany (1).
16:30 – Coffee Break
17:00 – Eugeniusz Wojciechowski, Zasada ekstensjonalności dla funktorów inkluzji.
17:30 – Marek Nasieniewski i Krystyna Mruczek-Nasieniewska, Syntaktyczna i semantyczna charakteryzacja pewnej klasy logik parakonsystentnych.
18:00 – Zofia Kostrzycka, O redukcji w 1-generowanych modelach NEXT(KTB).
18:30 – Marcin Łazarz, Semantyka w tolerujących kratach sytuacji elementarnych.

Friday, 12 May 2006


Morning session
9:00 – Jerzy Perzanowski, Logiki modalne o kłamcy (2).
9:45 – Sławomir Sikora, Logiczne style myślenia – yinming.
10:30 – Coffee Break
11:00 – Piotr Łukowski, Problemy nieostrości i zmiany (2).
11:45 – Kordula Świętorzecka, LCG - logika zmiany.
12:30 – Tomasz Połacik, Schemat kolekcji w arytmetyce intuicjonistycznej.
13:00 – Closing of the Conference.