University of Wroclaw

27th Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

You are here: Home > History > VII Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

VII Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

VII Conference
Applications of Logic in Philosophy
and the Foundations of Mathematics
Polanica Zdrój
24 - 28 April 2002 r.

The organizing committee:

  • Janusz Czelakowski, Opole University
  • Piotr Wojtylak, University of Silesia
  • Jan Zygmunt, Wrocław University

Program:

Wednesday (24 April 2002)

16.00Registration  (Hotel "Sana", Górska st. 2)

Thursday (25 April 2002)

 8.55Opening of the Conference
 Morning session
 9.00Janusz Czelakowski (UO)  Abstrakcyjna logika algebraiczna (AAL) - przegląd problematyki (I).
 9.45 Wojciech Dzik (UŚ)  Unifikacja dla krat rozdzielnych i pewnych ich rozszerzeń.
10.30Coffee Break
11.00 Marek Tokarz (UŚ)  Teoria perswazji - przegląd problematyki.
 Afternoon session
15.00Andrzej Wójcik (UŚ)  Jak kłamać mówiąc prawdę.
15.45Sławomir Sikora (UAM)  Modyfikacja teorii działań komunikacyjnych Jürgena Habermasa.
16.30 Coffee Break
17.00 Piotr Borowik, jun. (WSP w Częstochowie)  Jan Sleszyński o "Podstawach teorii mnogosci"  Stanisława Lesniewskiego.
17.30 Piotr Borowik, sen. (WSP w Częstochowie)  Twierdzenia o dedukcji dla trójsekwencyjnego rachunku Jana Łukasiewicza.

Friday (26 April 2002)

 Morning session
 9.00Tomasz Puczyłowski (UW)  Zasada ekstensjonalnosci i implikatura.
 9.30 Roman Tuziak (UWr)  Maksymalne logiki parakonsystentne.
10.00Ryszard Mirek (WSP w Częstochowie)  Czy logika wolna musi obowiązywać w dziedzinie pustej?
10.30 Coffee Break
11.00 Janusz Czelakowski (UO)  Abstrakcyjna logika algebraiczna (AAL) - przegląd problematyki (II).
11.40Tomasz Połacik (UŚ)  Kwantyfikatory zdaniowe i problem rozstrzygalnosci.
12.20 Tomasz Skura (UWr)  Formalizacja i rozstrzygalnosć
 Free Afternoon
Uwagi:

Zapraszamy chętnych na basen kryty przy hotelu.

Marek Tokarz zaprasza do udziału w turnieju tenisa. Proszę zabrać do Polanicy rakiety do tenisa.


Saturday (27 April 2002)

 Morning session
 9.00Ireneusz Sierocki (PWr)  Metodologia modelowania i programowania logicznego.
 9.50Janusz Czelakowski (UO)  Abstrakcyjna logika algebraiczna (AAL) - przegląd problematyki (III).
10.30Coffee Break
11.00Bożena i Bogdan Staruchowie (UW-M)  Zastosowania algebr częsciowychw logice.
11.50Marek Nowak (UŁ)  Dwie logiki analitycznej implikacji klasycznej.
 Afternoon session
15.00Jerzy Pogonowski (UAM)  O tzw. paradoksie Skolema.
15.45Jacek Hawranek (UWr)  Roman Suszko o paradoksie L.-S.
16.30Coffee Break
17.00Alfred Gawroński (UJ)  Równoważnosć T w tekstach Tarskiego a teoria zdań złożonych we współczesnym językoznawstwie formalnym.
17.45Józef Misiek (UJ)  Antynomia Richarda.

Sunday (28 April 2002)

 9.00Edward Bryniarski (UO)  O logicznych podstawach determinizmu.
 9.50Marek Magdziak (UWr)  Prawda, sytuacje i paradoks kłamcy.
10.30Coffee Break
11.00Ewa Żarnecka-Biały (UJ)  Sokratejska "muzycznosć" logiki.
11.30Irena Trzcieniecka-Schneider (AP)  Logika wobec "logicznego myslenia".
12.10Grzegorz Trela (UŚ)  Metalogika i metafizyka Romana Suszko.