University of Wroclaw

27th Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

You are here: Home > History > IX Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

IX Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

26-30 April 2004
Karpacz


Photos IX

 The Organizing Committee:

  • Janusz Czelakowski, University of Opole
  •  Piotr Wojtylak, University of Silesia
  • Jan Zygmunt,  University of Wrocław

Program

 Monday, 26 April 2004

13:00 Registration

 Tuesday, 27 April 2004

8:55 Opening of the Conference
  Morning session
9:00 Jerzy Perzanowski - Towards Combination Methaphysics
10:30 Coffee Break
11:00 Marek Tokarz - O Kłamstwie
  Afternoon session
15:00 Joanna Grygiel - Numerical characterization of finite distributive lattices
15:30 Luis F. Cáceres - Divisibility Properties in Rings of Polynomials over a UFD
16:00 Zofia Kostrzycka - On the density of truth in Grzegorczyk's modal logic
16:30 Coffee Break
17:00 Sándor Radeleczki - On varieties defined by pseudocomplemented nondistributve lattices
17:30 Janusz Czelakowski - Set-theoretic domains. Towards the algebraically-oriented set theory
18:00 Lidia Badura - Problem słów a wyrażenia regularne

  Wednesday, 28 April 2004

   Morning session
9:00 Jean-Yves Beziau - Does logic need axioms?
9:45 Ryszard Wójcicki - What logic is about?
10:30 Coffee Break
11:00 Nadine Gessler - Categorial Analysis of the Type Hierarchy in Leśniewski's System of Ontology
11:45 Alexandre Costa - What is synchronization between logics?
  Afternoon session
15:00 Krystyna Misiuna - Belnap's four-valued logic and reasonings with incomplete and inconsistent information
15:45  
16:30 Coffee Break
17:00 Cédric Degrange - A semantic solution to impredicativity
17:30 Wojciech Dzik -
18:00 Ryszard Wójcicki - Studia Logica

 Thursday, 29 April 2004

   Morning session
9:00 Marek Magdziak - O pewnej definicji prawdy
9:45  
10:30 Coffee Break
11:00 Eugeniusz Wojciechowski - W poszukiwaniu intuicyjnych podstaw logiki modalnej: O systemie C-N-{delta} Łukasiewicza 
11:30 Zbigniew Tworak - Teoria prawdy Kripkego a rewizyjna teoria prawdy Gupty-Belnapa
   Afternoon session
15:00 Urszula Wybraniec-Skardowska - O pojęciu odrzucania, jego zastosowaniu i uogólnieniu
15:45 Edward Bryniarski - Komputerowe reprezentacje metody założeniowej dowodzenia twierdzeń
16:30 Coffee Break
17:00 Arkadiusz Drukier -
17:30 Piotr W. Borowik - Kilka uwag o tablicach analitycznych J.Hintikki i R.Smullyana
18:00 Piotr E. Borowik, Jr - Jan Sleszyński i teoria mnogości Stanisława Leśniewskiego

 Friday, 30 April 2004

   Morning session
9:00 Jan Zygmunt - Stulecie Twierdzenia Zermelo o dobrym uporządkowaniu
9:45 Jerzy Pogonowski - Zermelo: antyskolemizm dobrze ufundowany
10:30 Coffee Break
11:00 Adam Olszewski - Kilka uwag o Tezie Churcha i pewnym Aksjomacie Hilberta
11:45 Tomasz Furmanowski - Aksjomat wyboru a pewna symetria
12:00 Tomasz Furmanowski - O minimalizacji funkcji boole'owskich
12:30 Closing of the Conference

 List of participants

Jean-Yves Beziau, Université de Neuchâtel.