University of Wroclaw

26th Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

You are here: Home > History > XII Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

XII Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics


7-11 May 2007
Szklarska Poręba

Invited Speakers:

  • Andrzej Indrzejczak, University of Łódź
  • Wim Ruitenburg, Marquette University, Milwaukee
 

The Organizing Committee:

  • Janusz Czelakowski, Opole University
  • Tomasz Połacik, University of Silesia
  • Jan Zygmunt, Wrocław University


 

 

 

 

 


Program

(E) - Speech in English.
(P) - Speech in Polish

Monday, 7 May 2007


14:00 Registration - „Radość” at Szklarska Poręba, Muzealna st. 2/5.

Tuesday, 8 May 2007


8:55 – Opening of the Conference
Morning session
9:00 – Andrzej Indrzejczak (E), Modal hybrid logics, I.
9:45 – Wim Ruitenburg (E), Intuitionistic quantifier elimination, I.
10:30 – Coffee Break
11:00 – Anna Pietryga (E), Convention T as a basis of Montague’s semantics.
11:45 – ks. Marcin Tkaczyk (E), Towards the logic of empirical time.
12:30 – Tomasz Albiński (E), An antirealistic character of D. Lewis’ conception of possible worlds.
Afternoon session
15:00 – Andrzej Indrzejczak (E), Modal hybrid logics, II.
15:45 – Piotr Kulicki (E), Remarks on AGM (Odwrócenie zasady odzyskiwania w teorii zmiany przekonań AGM).
16:30 – Coffee Break
17:00 – Marek Magdziak (P), Filozoficzne zastosowania logik multimodalnych, I (Philosophical applications of multimodal logics, I).
17:45 – Marek Lechniak (P), Problemy w filozoficznej interpretacji relacji alternatywności w semantyce światów możliwych (Problems concerning philosophical interpretations of the alternativeness relation in the possible worlds semantics).
18:25 – Janusz Kaczmarek (P), Searle'owskie ujęcie sądu w strukturach CS i PTS.

Wednesday, 9 May 2007


Morning session
9:00 – Andrzej Indrzejczak (E), Modal hybrid logics, III.
9:45 – Wim Ruitenburg (E), Intuitionistic quantifier elimination, II.
10:30 – Coffee Break
11:00 – Katarzyna Budzyńska i Magdalena Kacprzak (E), How to change somebody’s mind? Modelling a process of convincing.
11:45 – Piotr Wilczek (E), Quantum logics with modal operators.
12:15 – Marek Magdziak (P), Filozoficzne zastosowania logik multimodalnych, II (Philosophical applications of multimodal logics, II).

Free Afternoon

Thursday, 10 May 2007


Morning session
9:00 – Andrzej Indrzejczak (E), Modal hybrid logics, IV.
9:45 – Tomasz Połacik (E), Back and forth between Kripke models.
10:30 – Coffee Break
10:50 – Wojciech Dzik (E), Unification in some substructural logics related to FL_ew.
11:35 – Dariusz Surowik (E), A temporal analysis of selected data structures.
12:10 – Janusz Czelakowski (E), Logic and the commutator.
Afternoon session
15:00 – Marek Magdziak (P), Filozoficzne zastosowania logik multimodalnych, III (Philosophical applications of multimodal logics, III).
15:45 – Zbigniew Bonikowski i Urszula Wybraniec-Skardowska (P), O nieostrości i zbiorach nieostrych (On vagueness and vague sets).
16:30 – Coffee Break
17:00 – Piotr Błaszczyk (P), O aksjomacie Cantora-Dedekinda (On Cantor-Dedekind’s axiom).
17:45 – Eugeniusz Wojciechowski (P), Bezkwantyfikatorowy rachumek nazw z zasada ektensjonalności (On the quantifier-free calculus of names with the principle of extensionality).
18:20 – Jakub Krysiewicz (P), Założeniowe systemy automatycznego dowodzenia twierdzeń (On suppositional systems of automated system-proving).

Friday, 11 May 2007


Morning session
9:00 – Zbigniew Tworak (P), O samoodniesieniu (On self- reference).
9:40 – Jerzy Pogonowski (P), Szczęściarze epistemiczni (Epistemic Wizards).
10:30 – Coffee Break
11:00 – Mieczysław Omyła (P), Deskrypcje w logice niefregowskiej (Descriptions in the non-Fregean logic).
11:50 – Krzysztof Szymanek (P), Co to jest wnioskowanie? (What is inference?)
12:40 – Closing of the Conference